• 30.05.2018 Środa 32
  • 02.06.2018 Sobota 72

Informacje kontaktowe

  • Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. ul. Startowa 13 43-300 Bielsko-Biała
  • NIP 5472120518
  • KRS 0000356170
  • Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział XII Gospodarczy KRS
  • kapitał zakładowy 120 000 zł
  • Numer konta: 74 1140 1049 0000 2252 9600 1001

Skontaktuj się z nami