Prezesi Futsal Ekstraklasy

  1. Janusz Szymura - 2010 rok
  2. Robert Karczyński - 2010 - 2011
  3. Szymon Czeczko - 2011 - 2013
  4. Janusz Szymura - 2013 - 2016
  5. Maciej Karczyński - 2016 - 2022
  6. Paweł Mrozkowiak - 2022 - obecnie