O nas

Futsal Ekstraklasa Spółka z o.o.

ul. Startowa 13, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472120518
KRS 0000356170, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział XII Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 140 000 złotych
Numer konta: 74 1140 1049 0000 2252 9600 1001

 

PREZES ZARZĄDU:

Maciej Karczyński (maciej.karczynski@futsalekstraklasa.pl)

 

RADA NADZORCZA:

Janusz Szymura - Przewodniczący

Patryk Stasiuk - Zastępca Przewodniczącego

Rafał Gnybek - Sekretarz

Andrzej Leszczyński - Członek

Wacław Rekś - Członek

 

KOMISJA LIGI FUTSAL EKSTRAKLASY:

Janusz Leyk - Przewodniczący Komisji Lig(komisja@futsalekstraklasa.pl)

Tomasz Ferens - Wiceprzewodniczący Komisji Ligi

Piotr Stachurski - Sekretarz Komisji Ligi
 

Komisja Ligi jest organem jurysdykcyjnym spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o., działającym na podstawie umowy o zarządzanie ligą futsalu i innych dokumentów, określających podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek Ekstraklasy Futsalu pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a Futsal Ekstraklasą Sp. z o.o.

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN oraz aktami normatywnymi uchwalonymi przez Zarząd spółki i/lub Zarząd PZPN oraz wspólnymi dokumentami Zarządów Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. i PZPN. Komisja jest organem orzeczniczym w I instancji; organem odwoławczym od orzeczeń Komisji jest Związkowy Trybunał Piłkarski w PZPN.

Komisja Ligi jest organem właściwym do rozpatrywania wszelkich spraw związanych z rozgrywkami Ekstraklasy, zastrzeżonych do tej pory dla Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN za wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania kontraktu z winy klubu, zawodnika lub trenera oraz spraw zastrzeżonych do tej pory dla Wydziału Dyscypliny PZPN za wyjątkiem spraw szczególnie ważnych z punktu widzenia interesu polskiej piłki nożnej przekazywanych na żądanie Zarządu PZPN do rozpoznania Wydziałowi Dyscypliny PZPN.

 

WSPÓLNICY:

Rekord Sportowa Spółka Akcyjna Bielsko-Biała

Zakładowy Klub Sportowy Gatta

Stowarzyszenie Piłkarskie Clearex-Sport Chorzów

Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Słoneczny Stok

Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Futsal

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Ślaskiego

Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu                                                                                                                                                    

Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno

Klub Sportowy Constract Lubawa                                                                      

Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Gwiazda Ruda Śląska

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pniewska Liga Futsalu

Red Devils Futsal Club Chojnice

Gliwickie Towarzystwo Futsalu

Football Club Toruń

 

 

HISTORIA SPÓŁKI

Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. została założona 5 marca 2010 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym „Rekord” przy ul. Startowej 13, w Bielsku-Białej. Pierwszymi udziałowcami-wspólnikami Spółki były: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej Akademia Futsal Club Pniewy, Górniczy Klub Sportowy Tychy, Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska, Klub Sportowy Hurtap Łęczyca, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Kupczyk Kraków, Futsal Klub Nova Katowice i Rekord Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Jak zapisano w podpisanym tego dnia Akcie Notarialnym, podstawowymi celami działalności Spółki są:
- rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w futsalu, w szczególności poprzez zarządzanie rozgrywkami Ekstraklasy Futsalu (rozgrywki zwane dalej Ligą);
- promocja Ligi;
- zwiększenie zainteresowania Ligą wśród obecnych i potencjalnych kibiców futsalu;
- prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i podnoszenia poziomu futsalu.

Wspomniane cele Spółka realizuje m.in. poprzez:

- organizowanie współzawodnictwa profesjonalnego w futsalu w zakresie prowadzenia Ligi;
- opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów prowadzenia rozgrywek sportowych;
- organizowanie spotkań, konferencji oraz sympozjów, w tym także działalność szkoleniową;
- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, w tym również pośrednictwo w negocjowaniu i podpisywaniu umów np. ze stacjami telewizyjnymi, sponsorami i reklamodawcami;
- popularyzowaniu futsalu we wszystkich dostępnych jak mass media, reklamy, zawody masowe itp.;
- prowadzenie działalności doradczej w zakresie współzawodnictwa sportowego oraz organizacji sportu profesjonalnego, a także podejmowanie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej, w tym głównie produkcja i dystrybucja artykułów i pamiątek sportowych;
- kreowaniu wszelkich nowych form imprez sportowych z udziałem drużyn Ligi oraz ich zawodników.