O nas

Futsal Ekstraklasa Spółka z o.o.

ul. Startowa 13, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472120518
KRS 0000356170, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 140 000 złotych
Numer konta: 74 1140 1049 0000 2252 9600 1001

 

PREZES ZARZĄDU:

Paweł Mrozkowiak (pawel.mrozkowiak@futsalekstraklasa.pl)

 

RADA NADZORCZA

Rafał Franz - Przewodniczący

Rafał Gnybek - Zastępca

Karol Jurkiewicz - Sekretarz

Piotr Szymura - Członek

Emil Krysiński - Członek

 

KOMISJA LIGI FUTSAL EKSTRAKLASY

Janusz Leyk - Przewodniczący Komisji Lig(komisja@futsalekstraklasa.pl)

Tomasz Ferens - Wiceprzewodniczący Komisji Ligi

Piotr Stachurski - Sekretarz Komisji Ligi
 

Komisja Ligi jest organem jurysdykcyjnym spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o., działającym na podstawie umowy o zarządzanie ligą futsalu i innych dokumentów, określających podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek Ekstraklasy Futsalu pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a Futsal Ekstraklasą Sp. z o.o.

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN oraz aktami normatywnymi uchwalonymi przez Zarząd spółki i/lub Zarząd PZPN oraz wspólnymi dokumentami Zarządów Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. i PZPN. Komisja jest organem orzeczniczym w I instancji; organem odwoławczym od orzeczeń Komisji jest Związkowy Trybunał Piłkarski w PZPN.

Komisja Ligi jest organem właściwym do rozpatrywania wszelkich spraw związanych z rozgrywkami Ekstraklasy, zastrzeżonych do tej pory dla Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN za wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania kontraktu z winy klubu, zawodnika lub trenera oraz spraw zastrzeżonych do tej pory dla Wydziału Dyscypliny PZPN za wyjątkiem spraw szczególnie ważnych z punktu widzenia interesu polskiej piłki nożnej przekazywanych na żądanie Zarządu PZPN do rozpoznania Wydziałowi Dyscypliny PZPN.

 

WSPÓLNICY

Bocheńskie Stworzyszenie Futsalu
Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno
Stowarzyszenie FK Gliwice
Rekord Sportowa SA
Klub Sportowy Constract
Klub Sportowy Komprachcice
Footbal Club Toruń
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Pniewska Liga Futsalu
Stowarzyszenie Piłkarskie Clearex-Sport
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego
Red Devils Futsal Club
Stowarzyszenie Klub Sportowy Win Win Warszawa
Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku
Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego
Stowarzyszenie "Malwee Łódź"

 

RZECZNIK PRASOWY

Łukasz Leski (lukasz.leski@futsalekstraklasa.pl)

 

HISTORIA SPÓŁKI

Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. została założona 5 marca 2010 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym „Rekord” przy ul. Startowej 13, w Bielsku-Białej. Pierwszymi udziałowcami-wspólnikami Spółki były: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej Akademia Futsal Club Pniewy, Górniczy Klub Sportowy Tychy, Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska, Klub Sportowy Hurtap Łęczyca, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Kupczyk Kraków, Futsal Klub Nova Katowice i Rekord Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Jak zapisano w podpisanym tego dnia Akcie Notarialnym, podstawowymi celami działalności Spółki są:

- rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w futsalu, w szczególności poprzez zarządzanie rozgrywkami Ekstraklasy Futsalu (rozgrywki zwane dalej Ligą);

- promocja Ligi;

- zwiększenie zainteresowania Ligą wśród obecnych i potencjalnych kibiców futsalu;

- prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i podnoszenia poziomu futsalu.

Wspomniane cele Spółka realizuje m.in. poprzez:

- organizowanie współzawodnictwa profesjonalnego w futsalu w zakresie prowadzenia Ligi;

- opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów prowadzenia rozgrywek sportowych;

- organizowanie spotkań, konferencji oraz sympozjów, w tym także działalność szkoleniową;

- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, w tym również pośrednictwo w negocjowaniu i podpisywaniu umów np. ze stacjami telewizyjnymi, sponsorami i reklamodawcami;

- popularyzowaniu futsalu we wszystkich dostępnych jak mass media, reklamy, zawody masowe itp.;

- prowadzenie działalności doradczej w zakresie współzawodnictwa sportowego oraz organizacji sportu profesjonalnego, a także podejmowanie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej, w tym głównie produkcja i dystrybucja artykułów i pamiątek sportowych;

- kreowaniu wszelkich nowych form imprez sportowych z udziałem drużyn Ligi oraz ich zawodników.