Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Futsal Ekstraklasa zbiera, przechowuje i używa dane osobowe

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: „Futsal Ekstraklasa”) jest administratorem danych osobowych użytkowników serwisu futsalekstraklasa.pl, w szczególności zaś osób biorących udział w organizowanym przez Futsal Ekstraklasę typowaniu wyników meczów ekstraklasy futsalu pod nazwą Liga Typerów.

Dane są zbierane bezpośrednio od zainteresowanych osób. W zależności od celu przetwarzania, podstawą prawną upoważniającą do przetwarzania danych osobowych jest co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Futsal Ekstraklasę, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Niekiedy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, na przykład w odniesieniu do danych osobowych wykorzystywanych do celów marketingowych przez naszych partnerów, np. Star-Typ Sport (STS). Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, możesz swoją zgodę wycofać w każdym czasie, a od wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu nie jest uzależniona możliwość wzięcia przez Ciebie udziału w Lidze Typerów.

 

Po co zbieramy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy i analizujemy informacje o Twoich odwiedzinach portalu futsalekstraklasa.pl, a także o tym, w jaki sposób poruszasz się pomiędzy jego konkretnymi sekcjami dla celów analitycznych po to, aby zrozumieć jak użytkownicy portalu futsalekstraklasa.pl  z niego korzystają. Dzięki temu możemy dbać o to, aby używanie futsalekstraklasa.pl było bardziej intuicyjne. Takie dane wykorzystujemy także w celu marketingu własnych produktów i usług.

Jeżeli chodzi o Ligę Typerów to dane osobowe służą nam do identyfikacji poszczególnych użytkowników biorących udział w typowaniu, jak też wysyłki nagród. Zwycięzcy zostaną poinformowani wiadomością e-mail o zwycięstwie i poproszeni o udostępnienie adresu do wysyłki, wraz ze zgodą na przetwarzanie ww. danych osobowych.

 

Ujawnianie danych osobowych

Jeśli jest to wymagane przez prawo, ujawnimy dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jeśli korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów w taki sposób, że realizacja usługi wymaga dostępu do naszych danych (np. w przypadku dostawcy usług IT, usług księgowych oraz usług mailingowych), warunki świadczenia takich usług zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych. Do podmiotów, z których usług korzystamy, należą przede wszystkim:

 

  • Google Analytics – w celu analizowania danych o użytkownikach strony internetowej futsalekstraklasa.pl.

Futsal Ekstraklasa co do zasady nie przesyła danych do krajów, w których nie jest zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych. Wyjątki od tej zasady są oparte na zgodzie osoby, której dane są przetwarzane.

Poza opisanymi powyżej sytuacjami, nie sprzedajemy ani nie transferujemy danych osobowych do podmiotów trzecich.

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe

Dane osobowe osób odwiedzających stronę futsalekstraklasa.pl przechowywane są przez okres 14 miesięcy.

Dane osobowe osób rejestrujących się w Lidze Typerów przechowywane są przez okres trwania umowy pomiędzy Futsal Ekstraklasą a tymi osobami, tzn. przez czas korzystania z Ligi Typerów.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez partnerów Futsal Ekstraklasy nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Polityka wykorzystania plików cookies w serwisie futsalekstraklasa.pl  

Aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia z naszymi stronami, korzystamy z ciasteczek (plików cookies). W ramach cookies przetwarzamy Twoje dane, w tym w zakresie adresów IP, czynności wykonywanych na stronie futsalekstraklasa.pl i oglądanych treści, w celach marketingowych, w tym w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie zawierające elementy profilowania, w szczególności w celu dostosowywania treści naszych stron i reklam do Twoich zainteresowań. Więcej o ciasteczkach dowiesz się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

 

Futsal Ekstraklasa umożliwia również innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na naszych stronach internetowych oraz aplikacjach. Nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, jakie były tego rezultaty, oraz w celu zebrania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi partnerzy mogą także, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach internetowych lub aplikacjach lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty wymagane przez reklamodawców.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w niektórych wypadkach do żądania ich usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu.

Ponadto osoby, których dane są przetwarzanie maja prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w państwie swojego miejsca pobytu lub pracy lub w miejscu, w którym popełniono domniemane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

W celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia jakiekolwiek danych osobowych dotyczących swojej osoby, lub w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do przetwarzania posiadanych przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt wysyłając wiadomość poprzez formularz dostępny na stronie http://www.futsalekstraklasa.pl/kontakt lub na adres poczty elektronicznej kontakt@futsalekstraklasa.pl.

 

Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

 

Data wejścia w życie:

16.02.2021 r.